Allmänna villkor
 

Denna webbplats drivs av Norwex. Genom att använda webbplatsen indikerar du att du accepterar dessa villkor och att du kommer följa dem. Norwex förbehåller sig rätten att ändra och revidera dessa Villkor när som helst. Meddelande om ändringar tillhandahålls genom att de ändrade villkoren publiceras på denna webbplats. Användare är ansvarig för att granska dessa Villkor med jämna mellanrum. Genom att använda webbplatsen, efter att vi genomfört förändringar av dessa Villkor, accepterar du förändringarna. Under inga omständigheter kommer Norwex vara ansvariga för någon skada eller grund för talan av något slag på eller till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats. Du samtycker vidare till att inte ange ditt lösenord till någon annan person och att vara den enda användaren av kontot.

Copyright och varumärken

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, grafik, bilder, etc., är skyddad av svensk och internationell lag om upphovsrätt. Förutom vad som anges häri, får inget material på webbplatsen kopieras, reproduceras, publiceras, postas, överföras elektroniskt eller distribueras på något sätt. De varumärken, slogan och logotyper ("varumärken") som används och visas på webbplatsen är registrerade varumärken som tillhör Norwex, om inget annat anges. Ingenting på webbplatsen skall tolkas som medgivande till licens eller som rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen.

Tilllämplig Lag

 Genom att använda webbplatsen godkänner du att svensk lagstiftning kommer att gälla alla frågor som rör användningen av webbplatsen och all information som finns på webbplatsen. Du ger också ditt oåterkalleliga samtycke till jurisdiktionen av domstolarna i Sverige för åtgärder och för att genomdriva dessa villkor eller någon grund för talan i samband med denna webbplats och användning av denna webbplats.

Länkar

Länkar till tredje parts webbplatser kan finnas på Norwex webbplats som en service till dig. När du använder dessa länkar kommer du att lämna Norwex webbplats. Norwex kan ej ansvara för personuppgiftspolicy och praxis på andra och  tredje parts webbplatser även om du ansluter till dem via länk från vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den webbplatsen.

Din användning av denna webbplats

Allt material, information eller annan kommunikation ("bidrag") som du skickar till eller lägger ut på denna webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Genom att lägga upp bidrag ger du Norwex en icke-exklusiv, royalty-fri, ständig och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, modifiera och distribuera sådana bidrag genom alla medier, inklusive ditt namn. Detta avsnitt gäller inte personnummer, personlig information inklusive kreditkortsinformation, vilka samtliga är konfidentiella. Du tillåter Norwex att lämna ut ditt namn och e-postadress till den Norwexkonsulent du väljer. Norwexkonsulenten kommer att kontakta dig på den e-postadress du har angett till Norwex.

Samtycker till att mottaga kommande kommunikation

Genom att lämna ut din e-postadress samtycker du till att få mer information om Norwex produkter genom elektronisk kommunikation.

Barn Policy

Om man är under 18 måste man förse Norwex med förälders eller vårdnadshavares tillstånd och medgivande innan man registrerar sitt namn, e-postadress, eller någon annan identifierande information.

Uppdelning klausul

Du samtycker till händelse av en hel eller del av bestämmelse, klausul eller term på webbplasten skall anses ogiltig, delaktig eller ogenomförbar av en behörig domstol, De återstående bestämmelser, klausuler eller villkor, eller del därav, skall vara och förbli i full kraft och effekt.

Friskrivningar

Du använder och har tillgång till denna webbplats på eget ansvar och i nuvarande skick. Norwex förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto eller din tillgång till denna webbplats eller någon del av denna webbplats när som helst. Norwex lämnar inte någon garanti, uttryckligen eller underförstått, avseende titel, säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål. Norwex garanterar inte riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten i informationen på webbplatsen. Norwex ansvarar inte för och kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att du kommer att ha oavbruten tillgång till webbplatsen. Om du laddar ner någon information från webbplatsen gör du det på egen risk och du kommer att ansvarig för eventuella skador på din dator eller om någon information skulle gå förlorad. Norwex garanterar inte att webbplatsen är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Norwex har en sekretesspolicy som går att finna längre ner på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring dessa Villkor kontakta oss.

Norwex Sweden AB
Limhamnsvägen 110
216 13 Limhamn

E-mail: se-info@norwex.com