Blekmedel är en kemikalie som vi ofta använder för att sterilisera och bleka allt från kläder till bänkskivor, så vi är i kontakt med det ganska mycket i våra liv.

Denna kemikalie är inte bara farlig för vår egen hälsa, utan även för våra barns. Vid inandning, kan de frätande egenskaperna i blekmedel orsaka seriösa hälsoproblem.

En ny undersökning i Europa har avslöjat att barn som regelbundet utsätts för miljöer rengjorda med blekmedel har ökade fall av luftvägsinfektioner.

”Vi borde vara medvetna om att vissa produkter (som blekmedel) vi använder i våra hem för rengöring innehåller kemikalier som kan ha en effekt på vår hälsa såväl som på våra barns hälsa,” sade Lidia Casas från Belgiens Center for Environment and Health, som ledde undersökningen.


Forskargruppen som utförde denna undersökning kontaktade föräldrar till över 9000 barn mellan åldrarna 6 och 12 som gick på skolor i Finland, Spanien och Nederländerna.

De skickade ut ett frågeformulär som frågade om ur ofta deras barn hade fått respiratoriska infektioner som influensa, bronkit eller lunginflammation under ett års tid.

Undersökningen frågade även om föräldrarna använt blekmedel för att rengöra deras hem minst en gång i veckan. Forskarna frågade därefter vissa skolor om deras användning av blekmedel vid rengöring.

Resultatet: Blekmedel användes mest i Spanien, där 75% av hushållen använde det för att rengöra deras hem varje vecka. Blekmedel användes minst i Finland, där enbart 7% av hushållen rengjorde med det.

Liknande resultat upptäcktes bland de skolor de undersökte, samtliga spanska skolor i undersökningen använda blekmedel för rengöring, medan inga av de finska skolorna använde det.

  • I dessa tre länder var barn i miljöer rengjorda med blekmedel mer troliga att uppleva återkommande respiratoriska infektioner.
  • Barn i hem som använde blekmedel vid rengöring var mer troliga att få influensan minst en gång om året och återkommande halsfluss.
  • I Finland var barn i hem rengjorda med blekmedel mer troliga att få halsfluss och bihåleinflammation än barn som inte utsattes för blekmedel i hemmet. Holländska barn som exponerades för miljöer rengjorda av blekmedel var mer troliga att få influensan under en ettårsperiod.
  • Holländska barn i skolor som använda blekmedel var mer troliga att få flera återkommande infektioner.

Casas förklarade att om exponering för blekmedel orsakar respiratoriska infektioner hos barn, kan det orsakas av vissa föreningar i blekmedel så som klor, som kan irritera och skada vissa delar av luftvägarna. Denna skada kan orsaka svullnad och infektion, bekräftar hon.

Så hur kan du skydda din familj?

Testa att använda Norwex Mikrofiber och vatten för att rengöra ytorna i ditt hem. Norwex Mikrofiber har förmågan att ta bort upp till 99% av bakterierna från en yta, om skötselråd följs. Testa Norwex Tvättmedel istället för att använda blekmedel på din tvätt. Detta tvättmedel, utan klor, gör vittvätt vitare, behåller färgen på din kulörtvätt och löser upp smuts och fett. Fungerar i alla typer av tvättmaskiner och för all typ av textil – även bra till handtvätt och så klart Norwex Mikrofiber!

Med ökad insats för att ersätta skadliga kemikalier i ditt hem med mer miljövänliga produkter, kan du hjälpa till att förhindra vissa hälsorisker för dig och dina barn. En vinn-vinn-situation för din familj OCH miljön!